Viziunea

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al.Roşca” îşi propune să devină unitate resursă pentru integrarea, evaluarea şi sprijinul tuturor persoanelor cu diferite nevoi / dificultăţi.

Centrul nostru oferă şanse egale tuturor, posibilităţi reale de dezvoltare, afirmare, bucuria de a descoperi noul şi puterea de a spera că ne vom găsi drumul în viaţă.
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Alexandru Rosca” Piatra Neamt
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Alexandru Rosca” Piatra Neamt

Misiunea

Misiunea este de a dezvolta şcoala incluzivă, de a facilita accesul la educaţie şi afirmare oricărui copil, de a dezvolta personalitatea acestuia, talentele şi abilităţile mentale şi fizice la un potenţial maxim.

Misiunea centrului este de a oferi un mediu stabil pentru toţi copiii, de a fi deschisă pentru toţi elevii, spre a oferi şanse egale de dezvoltare personală, socială şi profesională a acestora.