Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Alexandru Rosca”
Piatra Neamt

  • înfiinţată în anul 1949, în comuna Podoleni în scopul recuperării, ocrotirii şi educării elevelor cu întârziere în dezvoltarea psihică şi intelectuală;
  • în septembrie 1951, unitatea este transferată la Piatra Neamţ şi funcţionează pe strada Parcurilor, Nr.1;
  • în anul 1955 îşi schimbă titulatura şi se numeşte Şcoala Ajutătoare, iar începând cu anul 1996 are denumirea de Şcoala Specială “Al. Roşca”- Piatra Neamţ.
  • instituţia s-a dezvoltat foarte mult ajungând să aibă astăzi o bază materială compatibilă cu serviciile educaţionale şi de recuperare planificate;
  • în 2007 devine Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Alexandru Roşca”; oferă o gamă largă de servicii educaţionale copiilor cu cerinţe educative speciale.
Image