Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț
#Educațiedecalitate #PNRR #Digitalizare #proiecteneamt

În activitatea noastră acordăm o atenție deosebită centrelor școlare de educație incluzivă aflate în administrarea Consiliului Județean Neamț.

Proiectul „Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț”, cod F-PNRR-Dotari-2023-553, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Componenta C15-Educație vine în întâmpinarea necesităților de modernizare a spațiului educațional pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.657.473,93 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 3.912.799,63 lei, valoarea TVA eligibilă aferentă este de 743.431,94 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.242,36 lei.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, Școala Profesională Specială Ștefan cel Mare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca“ din municipiul Piatra-Neamț și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț vor beneficia de îmbunătățirea infrastructurii școlare și digitalizarea sistemului educațional prin dotarea sălilor de clasă cu mobilier didactic, materiale didactice și echipamente digitale, dotarea laboratoarelor multidisciplinare, a celor de informatică, a atelierelor de practică, a sălilor de sport și a cabinetelor școlare.

Proiectul este deosebit de important pentru noi, având în vedere că se adresează școlilor care au copii cu cerințe educaționale speciale, unde nevoile sunt cu totul altele decât cele din școlile de masă, iar accentul este pus pe dezvoltarea unui tip de învățare specific pentru fiecare elev.

Sistemul de învățământ trebuie să se adapteze și să vină în sprijinul noilor generații cu resurse adecvate. Dincolo de fondurile atrase pentru acest proiect, cel mai mare beneficiu este asigurarea spațiilor și dotărilor necesare pentru îmbunătățirea activității de învățare a copiilor cu cerințe educative speciale și adaptarea acestora la exigențele actuale.

Suntem fericiți că ne putem implica în

✔Modernizarea a 3 laboratoare de informatică cu echipamente IT
✔Modernizarea laboratorului de informatică IPT din cadrul Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare cu echipamente IT
✔Modernizarea a 57 săli de clasă cu echipamente IT
✔Modernizarea a 65 săli de clasă cu mobilier și materiale didactice specifice
✔Dotarea a 4 laboratoare de științe multidisciplinare cu materiale didactice, echipamente digitale și mobilier specific
✔Dotarea a 26 cabinete (4 săli de sport cu materiale didactice specific, 9 cabinete logopedie, 12 cabinete de evaluare și consiliere psihologică, 1 cabinet de consiliere și terapie)
✔Dotarea a 3 ateliere de practică

Pentru elevi vom cumpăra table interactive, sisteme all-in-one, imprimante multifuncționale, proiectoare, roboți cu braț multifuncțional, scanere 3D portabile, creioane 3D, softuri educaționale, laptopuri, materiale didactice, instrumente specifice pentru laboratoarele de științe și multe alte dotări care vor face școala mai atractivă.

Copiii din centrele școlare de educație incluzivă vor avea condiții de învățare la cele mai înalte standarde!

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Expert comunicare:
Consilier Maria FLORIAN 0746/254485

Expert tehnic:
Consilier Monalisa ARITON 0743/657427

Manager proiect:
Șef serviciu Maria-Magdalena Hisum

E-mail: proiectesociale.cjneamt@gmail.com

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/

Componenta C15: Educație
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
Titlul proiectului: “Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț (EEDI)” - F-PNRR-Dotari-2023-5535
Contract de finanțare: 254DOT/2023