Erasmus+ (Special Teachers for Special Needs)


Proiectul “Special Teachers for Special Needs‘’ vine in intampinarea nevoilor scolii noastre (Centru Scolar de Educatie Incluziva Alexandru Rosca din Piatra-Neamt) de a oferi cele mai bune servicii si oportunitati de dezvoltare copiilor cu cerinte educationale speciale, urmand a fi implementat, pe o durata de 24 de luni (septembrie 2019-august 2021).

 

Grupul-tinta de participanti la activitate este format din 15 cadre didactice ale unitatii, insa cei mai importanti beneficiari ai proiectului, desi indirecti, vor fi elevii (134 elevi care invata in cadrul CSEI si aprox. 275 integrati in scoli obisnuite) care beneficiaza de serviciile si sprijinul unitatii noastre – copii cu oportunitati reduse, cu dizabilitati (fizice/mentale), care se confrunta cu obstacole derivate de aici – de natura sociala (risc foarte ridicat de excluziune sociala, de a deveni victime ale violentelor, vagabondaj, exploatare), de materiale (deoarece famillile au resurse foarte limitate, multi dintre ei sunt in plasament sau instistutionalizati), educationale (risc de abandon si absenteism).

 

Obiectivele proiectului) sunt aliniate cu tintele strategice pe termen mediu pe care le-am stabilit in cadrul Planului European de Dezvoltare si in concordanta cu prioritatile programului Erasmus+, atat cele la nivel european cat si cele la nivel national.

 

Acestea sunt:

  1. Imbunatatirea serviciilor oferite si a atmosferei de lucru in cadrul scolii prin asigurarea formarii internationale a 25% dintre cadrele didactice ale CSEI Al. Rosca in 5 domenii specifice (metode de lucru adaptate, instrumente TIC adaptate, prevenire violenta si bullying, managementulu strestului si, internationalizare), in perioada semptembrie 2019-august 2021.
  2. Asigurarea accesului la activitati asistate TIC pentru 100% dintre elevii nostri, in cadrul a cel putin 20% din activitati (educationale si de sprijin), in anul scolar 2020-2021.
  3. Scaderea cu minim 20% a numarului de situatii de violenta si bullying avand ca victime elevii nostri/elevii care beneficiaze de serviciile noastre in anul scolar 2020-2021.
  4. Scaderea cu 20% a nr. de absente in anul scolar 2020-2021 comparativ cu anul precedent.
  5. Asigurarea accesului la activitati internationale pt. cel putin 25% din elevii scolii, prin realizarea de proiecte eTwinning;

Primul an de proiect a fost dedidcat activitatilor de selectie a participantilor, pregatire si participarea la mobilitatile de formare, urmand ca in al doilea an, beneficiarii sa implementeze si sa aplice in activitatea curenta noile competente dobandite.

 

Activitatile de formare  sunt urmatoarele:

  • Use ICT in Special Needs Education, organizat de - 3 cadre didactice (22-28 august)
  • Special Needs Education: A step-by-step approach, organizat de Areadne Training, Grecia - 6 cadre didactice (5-12 iulie 2020)
  • Handling Stress and Avoiding Burnout DOREA Educational Institute, Cipru - 3 cadre didactice (23-29 august)
  • Let´s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding, organizator: Cervantes Training, Alcala de Henares, Spania. - 2 cadre didactice (25-31 iulie 2020)
  • Anti-Bullying: School Strategies towards Success- DOREA Educational Institute, Praga, Republica Ceha - 2 cadre didactice(reprogramtă)Activități de diseminare:

Pentru măsurarea nivelului de succes al proiectului/nivelului de îndeplinire al obiectivelor, vom avea în vedere indicatori precum:

Cantitativi

O1: nr de participanți, nr de activități de formare, nr de documente Europass, nr. de activitatide transfer competențe susținute de participanți

O2: nr. de ore realizate efectiv cu utilizarea instrumentelor TIC adaptate, înregistrate corespunzător (vom realiza un registru intern în acest sens sau o altă modalitate de înregistrare a fiecărei ore susținute, nr. de elevi participanți în total, nr de cadre didactice care au utilizat instrumentele, nr mediu de ore/cadru didactic

O3: nr. de situații de violență verbală raportate în școală, nr de situații de violență fizică, nr de situații specifice de bullying în școală/în afară școlii, nr. de elevi implicați în total

O4:  nr. total de absente, nr de absente/elev, nr abesente/clasa, nr absente/nivel

O5: nr de proiecte eTwinning, nr de elevi participanți

 

Calitativi

O1: nivelul de satisfacție al participanților, îmbunătățirea atmosferei de lucru,

O2: nivel implicare elevi, nivel satisfacție cadre didactice coordonatoare

 

 

Grupuri țintă pentru diseminare:

 

Principalele grupuri țintă avute în vedere: cadrele didactice din școală, 128 elevi din școală și părinții acestora, 16 unități de învățământ locale care școlarizează elevi cu CES, Centrul de Resurse și Asistență Educațională Neamț (CJRAE), DGASPC, 100 cadre didactice din unitățile de învățământ de masă care lucrează cu elevi cu dificultăți de învățare, instituții locale/regionale, inst. de presă, ISJ Neamț, centre de plasement, alte organizații implicate în sprijinirea elevilor CES la nivel local. La nivel național și European – școli cu profil similar CSEI Alexandru Roșca Neamț;

Metode: prezentări, postări site, rețele profesionale/sociale, publicare articole, reportaje TV, materiale video ; prezentări cercuri, organizare workshopuri și proiecte de parteneriat local, prezentări interactive;

Instrumente: prezentări PPT, site proiect, banner, roll-up, afișe, flyere, mape informare;Echipa de proiect:

Prof. Vasilescu-Apostol Sorina Mihaela : Coordonator proiect

 Prof. Bălțătescu Irina : Responsabil activități de monitorizare    

 Prof. Irofte Liliana : Responsabil activități de pregătire

  Prof. Muraru Alina: Responsabil activități de comunicare și diseminare

 Contabil Gâdinceanu Crina-Elena: Responsabil financiar

Erasmus+ (Special Teachers for Special Needs)